Betingelser og vilkår FORBRUKERE

Betingelser og vilkår FORBRUKERE

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel på neglakademiet.no. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer til forbrukere via NeglAkademiet sin nettbutikk. I NeglAkademiet sin nettbutikk er forbruker en person som ikke er utdannet i faget og som får oppgitt prisen på produktene inklusive mva, samt at varen som kjøpes i hovedsak er til personlig bruk.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på NeglAkademiet AS sin nettbutikk er bare tilgjengelig på norsk.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post eller forsendelse per post.

Vi leverer kun innen Norge, herunder fjerntliggende norske områder.

Definisjon av parter
Selger er NeglAkademiet AS
Drammensveien 159
0277 Oslo

E-post: kundeservice@neglakademiet.no
Telefon:23 25 36 36
Org.nr: 952503375MVA

Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og er i denne standard betingelsene benevnt som kunde, du, deg, den, din eller ditt.  I NeglAkademiet sin nettbutikk er forbruker en person som ikke er utdannet i faget og får oppgitt prisen på produktene inklusive mva, samt at varen som kjøpes i hovedsak er til personlig bruk.

 

Hvordan handle

For å gi deg best mulig kundeservice har vi satt sammen nyttig informasjon for at du skal føle deg trygg i hvordan handle i NeglAkademiet sin nettbutikk, samt hvilke rettigheter du har som forbruker. Mangler du svar på noe er det bare å sende spørsmål til kundeservice@neglakademiet.no

Vi har beskrevet kjøpsprosessen i de nedenstående punkter og som du vil finne igjen i info senteret vårt.

Hvordan handle
-Hvordan handle?
-Hvordan se mine priser?
-Glemt passord

Generelle betingelser
-Betingelser  forbruker
-Betingelser  firma/profesjonell
-Personopplysninger og sikkerhet

Priser og betaling
-Priser
-Betalingsmåter
-Fakturakreditt bedriftskunder
-Salgspant

Frakt og levering
-Frakt
-Ulike fraktmåter
-Fraktkostnader
-Uavhentet pakker

Reklamasjon og retur
-Mangelfull vare
-Er varen skadet?
-Reklamasjon
-Garanti

Du finner også informasjon om NeglAkademiet AS, kontaktinformasjon og våre avdelinger under punket om NeglAkademiet i informasjonssenteret.

 

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil og trykkfeil kan forekomme, noe som i tilfelle vil innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

Priser

Er du logget på som en forbruker, det vil si at du ikke er utdannet/driver virksomhet inne faget, vil du se prisene på alle produkter du har lov til å kjøpe Inklusive mva. Alle priser er oppgitt eks frakt- og behandlingsgebyr. Estimert fraktpris vises nederst i “kassen” ut i fra valgte frakt- og betalingsmåte, før kjøpet bekreftes.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt og som ikke skyldes feil, får ikke tilbakevirkende kraft. Prisene er i stadig forandring, og vi tar derfor forbehold om prisendring uten forvarsel. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på enhver vare med bakgrunn i konkurranseforhold og mulige andre årsaker. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra NeglAkademiet AS sin side, som utgjør mer enn 10 % av normal utsalgspris, kan NeglAkademiet AS ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

 

Betaling

Når du har handlet ferdig klikker du på Handlekurvenfor å gjennomføre ditt kjøp. Kjøpesummen gjøres opp gjennom forhåndsbetaling. Når du er logget på vil dine tilgjengelige betalingsalternativer vises i “kassen”.

Uavhentede pakker vil bli belastet med kostnaden forbundet med returfrakt pluss et behandlingsgebyr. Dette utgjør for tiden kr 150,- pr. uavhentet leveranse.

NeglAkademiet AS har salgspant i varer solgt på kreditt som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen. Det gjøres oppmerksom på at ubetalte fakturaer vil bli fulgt opp av Collectia AS etter forfall. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Etter forfall påløper forsinkelsesgebyr samt forsinkelsesrenter etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt i lov eller forskrifter.

Dagens satser:
Forsinkelsesgebyr for privatpersoner (EU-gebyr) kr 35,-
Forsinkelsesgebyr for bedrifter (EU-gebyr) kr 289,-
Rentesats ved forsinket betaling er 10,75%

 

Adresseendring

Husk å bruke korrekt adresse og postnummer på din leveringsadresse. Du må selv fylle inn eller endre adressen i feltet adresse på ”Min Side”. Adressen du velger som standardadresse vil bli brukt som standard faktura – og leveringsadresse ved fremtidige kjøp.

 

Frakt og levering

Normal leveringstid er 1 – 4 virkedager avhengig av hvor du bor og hvilken fraktmåte som blir valgt.

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Unntak; Forsendelse av varer pr. brev skjer for kundens egen risiko.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Husk å bruke korrekt adresse og postnummer på din leveringsadresse. Du får kun opp de fraktalternativ som er tilgjengelig for din leveringsadresse og kundesegment i “kassen”

Fremsendingstid varierer på de ulike fraktmåtene og på hvor i landet pakken skal sendes. For mer informasjon om fremsendingstid, se transportørens informasjonsside. www.posten.no

Leveringstid er avhengig av lagerstatus. Hvis en vare er utsolgt på lager er leveringstiden som regel fra 2 til 4 uker. Vår målsetting er å gi beskjed om dette via e-post eller telefon.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tiden det tar fra varen er ankommet vårt lager og til den er fremme hos kunden eller nærmeste postkontor/avtalt leveringsadresse. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Du kan velge mellom de ulike fraktmåter Posten  tilbyr når du plasserer ordren i “Kassen”. Noen fraktmåter er kun tilgjengelige for enkelte postnummer og kundesegmenter, eller har begrensninger mht. vekt/volum. ”Volumvekt” eller “Volumberegning” er transportbransjens måte å regne om et volum til en beregnet vekt. Fraktberegnet vekt vil da være den høyeste av volumvekt og reell vekt.

Fraktkostnader er spesifisert i ordrebekreftelsen og er synlig før bestillingen bekreftes. Kostnadene vil variere i forhold til vekt på varen, hvor du bor og hvilken fraktmåte som benyttes.

Uavhentede pakker vil bli belastet med kostnaden forbundet med returfrakt pluss et behandlingsgebyr. Behandlingsgebyret utgjør for tiden kr 150,- inkl mva pr uavhentet leveranse. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Vi tar forbehold om skrivefeil og endring uten varsel. Dette gjelder også opplysninger oppgitt i ordrebekreftelse.

 

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Det betyr at selgeren må være yrkesselger og at varen i hovedsak er til personlig bruk. I NeglAkademiet AS sin nettbutikk vil det si at det er kun kunder som er definert som konsumer, altså de som ikke er utdannet i faget og får oppgitt prisen på produktene inklusive mva som kan benytte seg av angrerettloven.

Angrerett gjelder ikke for de som i vår nettbutikk defineres som profesjonelle, det vil si bedriftskunder, næringsdrivende og andre som er utdannet innen bransjen. Logger man på som profesjonell og kjøper produkter til grossistpris, priser oppgitt eksklusive mva,  er dette ikke ment kun til personlig bruk og angreretten kan ikke benyttes.

Angrerettloven gir  forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angerett som her beskrevet gjelder kun der kontraktsummen, det vil si verdien av den leverte vare, tillagt frakt og tileggskostnader som forbruker skal betale, er over kr 300,- inkl mva.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid.

Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på.

Eventuell returforsendelse må betales av kunden. Dette gjelder likevel ikke i tilfeller hvor varen grunnet selve leveringen ikke lar seg levere tilbake eller hvor varen forringes raskt, jfr. Angrerett. § 12 b, og c.

Det kan være fornuftig å ta vare på originalemballasjen dersom du ikke er sikker på at du vil beholde varen. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelse til deg, ekspedisjonsgebyr, oppkravs gebyr etc. (NB! Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres.) Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med en kopi av angrerettskjemaet. Du kan ikke benytte angreretten dersom varen er forringet eller skadet så den ikke kan leveres tilbake i ”tilnærmet samme stand og mengde”, om dette skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra din side. Dette betyr at du kun har lov til å teste varen, men ikke har lov til å ta varen i bruk som din egen.

Hva er Angrerett?
Angrerett er noe annet enn reklamasjonsrett eller bytterett. Angrerettloven gir deg mulighet til å komme ut av et kjøp uten at du behøver å begrunne overfor selgeren hvorfor du vil gå fra kjøpsavtalen.

Du kan i ro og mak undersøke varen for å gjøre deg opp en formening om du ønsker å beholde den. Ønsker du å returnere varen, må den være i tilnærmet samme stand og mengde som da du mottok den.

Du har angrerett i 14 dager, og det forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du har mottatt leveransen gir oss melding om dette. Ender fristen på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges den likevel slik at den løper ut den nærmeste virkedagen som følger etter (angrefrist).

Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst.

Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.

Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt.
Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

 

Hvordan går du frem om du angrer?
Vi må få beskjed om at du angrer kjøpet senest den dagen angrefristen utløper. Det kreves ikke at angreskjema benyttes, det er nok om selger får beskjed over telefon. Av bevismessige grunner kan det likevel være lurt å gi skriftlig beskjed, særlig om kjøpet gjelder kostbare gjenstander. Bruk gjerne angrerettskjema eller kontaktes på kundeservice@negøakademiet.no

 

Mangelfull eller feil vare

Har vi sendt deg en mangelfull eller feilaktig vare skal den omgående returneres i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Forsendelsen skal i tillegg til produktene inneholde returskjema med returnummer.
Feil eller mangel rapporteres til kundeservice@neglakademiet.no. Du vil ved godkjent retur motta et returnummer.
Ved retur av mangelfull eller feilsendt vare legges returskjema påført returnummer ved forsendelsen. Haster leveransen tar du kontakt med kundeservice@neglakademiet.no så vil vi assistere deg.
Dersom varen er mangelfull eller feilaktig vil du få returnert fraktutlegg etter Postens satser for servicepakke. For øvrig setter kjøpsloven en ytre grense for å påberope seg en mangel.
Du taper din rett til å gjøre mangelen gjeldende dersom du ikke gir melding til oss om hva slags mangel det gjelder innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Skriv ut returskjema her

 

Er varen skadet?

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Det skal da registreres et skadeskjema på postkontoret og varen returneres. I tillegg skal det sendes en melding til kundeservice@neglakademiet.no med informasjon om ordrenummer, sporingsnummer på pakken og hvilken skade som har oppstått.
Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen, inklusive emballasjen, tilbake til postkontoret og fylle ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av deres standard skadeskjema.

 

Reklamasjon

En reklamasjon er kort fortalt en erklæring om innsigelser vedrørende en kontraktsgjenstand, og gir deg mulighet til å klage til selgeren ved feil eller mangler på varen eller tjenesten som du har kjøpt. Det er altså et krav som følge av feil eller mangler ved en vare eller tjeneste. Retten til å fremme kravet følger av norsk lov (kjøpsloven, forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven m.fl.).

Reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å klage på mangler ved en vare innen en bestemt tidsfrist. I utgangspunktet har du to års reklamasjonsrett, men dersom produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, kan du klage i inntil fem år.

Alminnelig virkeområde
Loven gjelder forbrukerkjøp, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det vil si at du ikke er utdannet/driver virksomhet innen faget, og du i vår nettbutikk ser priser på alle produkter du har lov til å kjøpe inklusive mva.

Representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. Ansvaret gjelder ikke når selgeren selv opptrer i næringsvirksomhet.

Loven gjelder bytte av ting så langt den passer.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Dette gjelder ikke så langt selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid. Fristene etter første og annet punktum gjelder heller ikke dersom det foreligger en mangel etter § 15 annet ledd bokstav g.

Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.
Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonene, melding om feil og mangler ved produktene sendes oss skriftlig til kundeservice@neglakademiet.no.

 

Forbrukerens krav ved mangler
Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren

  1. holde kjøpesummen tilbake etter § 28
  2. velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
  3. kreve prisavslag etter § 31
  4. kreve heving etter § 32
  5. kreve erstatning etter § 33

Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

 

Gjennomføring av avhjelp
Avhjelp skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for forbrukeren innen rimelig tid og uten risiko for at forbrukeren ikke får dekket sine utlegg av selgeren. Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. Hvis selgerens avhjelp (retting eller omlevering) vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres.

Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med NeglAkademiet AS, betaler ikke NeglAkademiet AS disse utgiftene.
Det er kundenes ansvar å ta vare på originalemballasjen hvis det skulle oppstå en mangel av en art som gjør at varen må returneres.
Dersom varen er levert til reparasjon og testes feilfri eller at mangel/skade som har oppstått ikke dekkes av garanti vil det faktureres for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, samt returporto.

 

Garanti forbrukerkjøp

NeglAkademiet AS gir produsentens garantier. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for vare etter forbrukerkjøpsloven. Under garantitiden, som regnes fra opprinnelig innkjøpsdato, gjelder garantien om noen vare tross normal anvendelse/montering skulle gå i stykker. Ved material- eller produksjonsfeil, reparerer eller bytter vi varen.

 

Garantien gjelder ikke
Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.

  • Kostnader for reparasjon ved et annet sted en det som er avtalt
  • Reisekostnader.
  • Eventuell følgeskader forårsaket av den feilaktige bruk.
  • Dersom varen er levert til reparasjon og testes feilfri i henhold til feilbeskrivelsen som var gitt med varen, vil det faktureres et testgebyr samt returporto. Gebyret blir beregnet ut ifra arbeidstid brukt for å gjennomføre testing. Minimumsbeløpet er kr 160,-

 

Mindreårige

Om du er mindreårig (yngre enn 18 år) så må du ha dine foresattes godkjenning for at du kan få bestille hos oss.

 

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos NeglAkademiet AS, er ansvarlig for betaling av de produkter NeglAkademiet AS leverer. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang til NeglAkademiet AS sin bestillingstjeneste, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra NeglAkademiet AS sin side.

 

Ansvarsbegrensning

NeglAkademiet er begrenset opp til fakturert verdi av gjeldende vare. NeglAkademiet AS er ikke erstatningspliktig for kjøpers indirekte tap eller skade på eiendom forårsaket av produkter levert fra NeglAkademiet AS.

 

Ekstraordinære forhold

NeglAkademiet AS er kun ansvarlig for tap av eller mangler ved eller skader på varen, dersom det er påvist feil eller mangler fra NeglAkademiet AS sin side. Dette gjelder likevel ikke hvis NeglAkademiet AS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor NeglAkademiet AS sin kontroll, og som NeglAkademiet AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

NeglAkademiet AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra NeglAkademiet sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp.

 

Endring i vilkårene

NeglAkademiet AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeure

Skulle NeglAkademiet å bli forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller bli satt i en situasjon hvor leveringsplikt vil være urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller uforvarende kommer i enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over; så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er NeglAkademiet AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle eller ikke-leverte vares hørende kjøpesum.

 

Forbehold

NeglAkademiet AS reserverer seg mot følger av trykkfeil og feilprissettinger på sin nettside og forbeholder seg retten til å avvise ordre på varer som er feilaktig angitt eller feilaktig priset. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.

 

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er NeglAkademiet AS sin eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte, uten at dette er gitt adgang til i henhold til ufravikelig lovgivning eller i henhold til uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra NeglAkademiet AS.

 

Personvernerklæringen

Ved å registrere seg som kunde hos NeglAkademiet AS aksepterer du at NeglAkademiet AS behandler dine personopplysninger i henhold til personvernerklæringen, og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.

 

Cookie Policy

Vi bruker cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.Informasjonene er innsamlet passivt og lagres i såkalte cookies, eller informasjonskapsler, som er en liten tekstil som lagres på din harddisk. Den kan ikke benyttes til å identifisere deg, men enheten du benytter. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår Cookie Policy

Personvern:    NeglAkademiet benytter Cookies    Les mer om vår bruk av cookies