Personvern

Personvernerklæring

Vi i NeglAkademiet AS setter stor pris på deg som kunde, og derfor er det viktig for oss at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Som de fleste nå har blitt gjort oppmerksomme på, har det kommet en ny forordning for personvern som gjelder innen EU/EØS GDPR (General Data Protection Regulation). Denne forordningen gjelder fra sommeren 2018 og erstatter den norske personopplysningloven. Regelverket har som formål å gi alle individer god beskyttelse for personvern og personopplysninger.

Personvernreglene forklarer hvordan vi samler inn og anvender din personlige informasjon. De beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan gjøre de gjeldende.

 

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger dekker alle opplysninger som kan benyttes for å identifisere en person. Personlige opplysninger kan for eksempel være fornavn, etternavn, adresse, e-post adresse eller annen kontaktopplysning som direkte eller indirekte er knyttet til en enkelt person.

 

Hvilke personopplysninger blir behandlet og lagret?

Personopplysninger er opplysninger du registrerer når du oppretter en bruker i vår nettbutikk www. neglakademiet.no og når du oppdaterer din bruker som f.eks. navn, etternavn, adresse, mobilnummer, e-post adresse, fødselsdato etc., samt organisasjonsnummer når du oppretter bruker for firma. Eventuelle andre opplysninger som du oppgir til oss eller som vi får tilgang til via abonnement på nyhetsbrev, Messenger, SMS, telefonsamtale etc.

Vi innhenter kun personopplysninger som vi anser som nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen og tilstreber at personopplysningene er korrekte og oppdaterte. Det er viktig at du oppgir korrekte opplysninger og påser at du oppdaterer din brukerprofil ved eventuelle endringer i dine personopplysninger.

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene?

En behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av personopplysningene og som har avtaler med personer. Det er NeglAkademiet AS, organisasjonsnummer 952503375MVA som er behandlingsansvarlig innenfor rammen av gjeldene lov og denne personvernerklæringen. Vi vil gi deg en best mulig handleopplevelse og service hos oss, og i denne erklæringen beskriver vi hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Innholdet i erklæringen kan bli endret, og endringer vil bli publisert på vår nettside. Vi vil også varsle deg på e-post ved vesentlige endringer.

 

Hva brukes personopplysningene til?

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er først og fremst å administrere og gjennomføre kundeforholdet og annen behandling som er nødvendig for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss over for deg som kunde, samt gjeldende lover og regler. Utover dette registreres og brukes opplysningene om deg fordi vi ønsker å gi deg fullgod kundeopplevelse hos oss.

Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å levere produkter, den servicen og tjenesten du forventer. Du står forøvrig fritt til å bestemme om du vil samtykke eller ikke, og du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake som du har gitt til å motta nyhetsbrev, kampanjetilbud og annen markedsføring.

 

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • For å opprette og håndtere brukerkonto/kundekort hos NeglAkademiet AS.
 • For behandling av bestillinger og returer via vår online tjeneste neglakademiet.no, e-post, og via telefon.
 • For transport av varer. Vi samarbeider med posten Bring og utleverer personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg.
 • For å kontakte deg dersom det oppstår noen problemer når vi skal levere varer til deg.
 • For å kunne gi deg best mulig hjelp når du kontakter oss og for å informere deg om nye eller endrede produkter og tjenester, vilkårene eller behandling av personopplysningene.
 • For å formidle informasjon om forsendelser, månedsnytt, nyheter på lager, tilbud, kurser, eventer og annen tilpasset markedsføring som er naturlig for oss som bedrift å informere deg og/-eller din bedrift om.
 • For kortbetalinger. Velger du kort som betalingsmetode vil betalingsopplysninger og kortopplysninger bli delt med vår betalingsleverandør for kort Nets som står for betalingsløsning og innløsning av kortbetalinger. Betalings- og kortopplysninger blir kun brukt til å utføre en betaling.
 • For å gjøre handelen enklere når du handler kan du i kassa velge å lagre kortinformasjonen din sikkert. Vår betalingspartner Nets vil da lagre kortet i sine sikre systemer slik at du kan kjøpe gjennom dette. Vi lagrer ikke kortinformasjonen din utover å referere til det med en identifikator. Informasjonen du oppgir ved nettbetaling vil kun være knyttet til din kundekonto. Informasjonen er lagret i henhold til gjeldene lover og regler. Hensikten er at du skal slippe å oppgi kortinformasjonene hver gang du foretar et kjøp hos oss. Det er viktig at du logger deg ut av kundekontoen din når du har avsluttet en handel hos oss, slik at du sikrer deg at ikke uvedkommende har tilgang til kontoen din. Du er selv ansvarlig for ikke å dele brukernavn og passord til andre.
 • Går du en utdannelse hos oss, blir dine personopplysninger du oppgir registrert ved påmelding slik at du til enhver tid vil kunne få riktig informasjon og den service du forventer.

 

Andre behandlingsaktiviteter:

 • Opplysninger relatert til innholdet i kommunikasjon, slik som e-post, telefonsamtaler o.l.
 • Kjøps -og fakturahistorikk.
 • Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger og lignende.

 

Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt til å motta nyhetsbrev, kampanjetilbud og annen markedsføring.

 

Utleveres opplysningene til tredjepart og hvem har tilgang til dem?

Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine personopplysninger til eget formål. Dine personopplysninger behandles bare av autorisert personell som har tilgang til informasjonen i kraft av sin yrkesmessige stilling, og som er underlagt en forpliktelse til utelukkende å hente/bruke dataene for det spesifiserte og legitime formålet de ble samlet inn for.

Vi deler kun dine personopplysninger med våre levradører innenfor kundeservice, analyse/statistikk betaling, transport og teknisk support. Disse leverandørene trenger opplysningene for å kunne levere tjenester til deg og oss innenfor rammene av de behandlingsaktiviteter som fremgår i denne erklæringen. Vi har databehandleravtaler med de aktuelle leverandørene. Hvis det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlige myndigheter vil de aktuelle personopplysningene bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

 

Hvordan og hvor lenge lagres personopplysningene?

NeglAkademiet AS lagrer dine opplysninger i et sikkert og beskyttet miljø så lenge vi mener det vil hjelpe oss med å forstå og betjene deg best mulig. I utgangspunktet så lenge det er nødvendig for å utføre servicen og tjenestene beskrevet i denne erklæringen. Deretter blir de slettet. Utover dette kan lovgivningen forplikte oss til å lagre informasjonen i en bestemt periode. Lovbestemte regler som for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid.  Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta NeglAkademiet AS sine berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldene eller forsvare rettskrav.

For å se hvordan du kan oppdatere eller endrer de opplysningene vi har registrert om deg, bes du vennligst å gå til det aktuelle spørsmålet i denne erklæringen.

 

Hvordan administrere og endre mine personopplysninger?

Vi ønsker å være åpne og transparente om hvordan vi behandler opplysningene dine.

Som beskrevet samler vi bare inn personlige opplysninger som kan relateres direkte til deg når du har fullført NeglAkademiet AS sin registreringsprosess via www.neglakademiet.no.

 • Du kan når som helst endre dine personopplysninger. Det kan du gjøre hvis du har en brukerprofil i nettbutikken under «Min konto», eller kontakte oss direkte på e-post eller telefon for å få hjelp til dette.
 • Ønsker du innsyn i dine personlige opplysninger, har du rett til det.
 • Ønsker du å få dine personopplysninger korrigert, har du rett til å be om dette.
 • Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, og til å ta opplysningene med deg. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
 • Du har også rett til å motta en elektronisk kopi av dine personlige opplysninger som behandles av oss, dersom du søker elektronisk. Hvis vi mottar en forespørsel om tilgang til opplysninger, kan vi be om tilleggsinformasjon for å sikre oss hvilke opplysninger du vil se og at vi utleverer disse til rett person. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
 • Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre det så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de, eller vi må beholde opplysningene for å overholde en juridisk forpliktelse vi er underlagt dersom vi trenger opplysningene for å vurdere, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav.
 • Ønsker du å begrense behandlingen av dine personopplysninger, har du rett til be om dette.
 • Du vil motta informasjon fra oss hvis vi gjør korrigeringer eller sletter dine person-opplysninger, eller hvis vi begrenser behandlingen.
 • Du kan når som helst trekke tilbake samtykket helt eller delvis til at vi behandler dine opplysninger og bruker dem til markedsføringsformål.

 

Cookie

Vi bruker cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider.Informasjonene er innsamlet passivt og lagres i såkalte cookies, eller informasjonskapsler, som er en liten tekstil som lagres på din harddisk. Den kan ikke benyttes til å identifisere deg, men enheten du benytter. For informasjon om cookies, og hvordan disse brukes, vennligst se vår Cookie Policy

 

Kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er NeglAkademiet AS, Drammensveien 159, 0277 Oslo, org.nr 952503375.

Har du spørsmål vedrørende dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på mail post@neglakademiet.no eller telefon 23 25 36 36.

Personvern:    NeglAkademiet benytter Cookies    Les mer om vår bruk av cookies