Pensel dekor S1 Striping Brush – Lecenté

Varenummer: 80711712

Tilgjengelig for profesjonell innlogging

Perfeksjoner din striping teknikk med den nye Lecenté Striping penselen og få presise og jevne strøk! S1 er spesielt god ved dekorering av kortere negler.