Pensel dekor S2 Striping – Lecenté

Varenummer: 80711729

Tilgjengelig for profesjonell innlogging

Perfeksjoner din striping teknikk med den nye Lecenté Striping penselen og få presise og jevne strøk!

Oppnå jevnere sirkler og kurver med S2 penselen!