TIPS VED PRISØKNING

 

Nå er den tiden på året hvor vi skal tenke på prisøkning. Det er en naturlig økning i alle industrier og vi som negledesignere må tilpasse oss dette. Ikke bare er det økning i produktutgifter og andre faste utgifter, men vi ønsker oss jo å øke inntekten med tanke på lønn. Så la oss bryte ned litt hvorfor det er slik og hvordan vi kan tenke i forhold til dette med prisøkning.

 

Kostnadsøkning

Som alle andre bransjer som selger varer og tjenester vil kostnadene våre øke. Hva kommer dette av? Det vanligste er generell økning i kostnadene av råvarer, produksjon, frakt og logistikk, men også mer ekstraordinære endringer i valutamarkedet, og i disse tider den pågående pandemien. Derfor vil vi oppleve at produktene vi bruker øker pris fra tid til annen som en del av en naturlig vekst i bransjen.

 

Økte driftsutgifter

Utgifter til leie av lokaler, kassasystem og ikke minst lønnskostnader øker på samme måte som produktkostnadene. Det er nok mange som vil oppleve en økning i husleie som et resultat av generell prisøkning og spesielt usikre tider, sammen med strømpriser som vi alle har opplevd kan øke voldsomt. Ikke minst ønsker vi også en økt fortjeneste til bedriftene våre som kan resultere i en lønnsøkning. Ting som dette spiller inn i prisene vi tar for våre behandlinger og salg av produkter.

 

Timepris

Hvordan skal vi da gå frem for å øke eller tilpasse våre priser på behandlinger og produkter? Dette er en individuell prosess som må ta hensyn til nevnte faktorer i tillegg til tilpasninger i det markedet vi jobber i. Det kan oppleves både skummelt og forvirrende å ta tak i, men absolutt nødvendig.

Jeg skal nå prøve å gi deg noen enkle verktøy for å gjøre en vurdering av dette, samt noen tips om hvordan tenke litt mer praktisk rundt dette med behandlingspriser. Vi må starte med å beregne hva du må tjene per time for å dekke alle utgiftene. Det er en formel som gir deg en generell oversikt og gjør det mulig å se hvor du må øke og hvor du ligger greit på pris.

La oss se på et eksempel hvor de totale lønns- og driftskostnader per måned er kr 75.000,- (lønn til deg inngår her).

  •  Jobber du mandag-fredag har du i snitt 20 arbeidsdager i måneden, hvor du jobber 7,5 timer per dag, 5 dager i uken.
  • Kr 75.000,- : 20 dager = kr 3750,- per dag
  • Kr 3750,- : 7,5 timer = kr 500,- per time

 

Med dette enkle regnestykket finner vi ut at du må tjene minst kr 500,- i timen for å dekke dagens faktiske kostnader. Ved en prisøkning er fremgangsmåten den samme, du legger inn nye justerte tall for faktiske utgifter og kommer frem til hvor mye mer du må tjene i timen for å dekke dine faktiske driftskostnader.

 

 

Fortjeneste

Nå må vi tenke fortjeneste, det er fint å kunne dekke utgiftene, men vi vil jo alle ha en fortjeneste også. Denne gir oss muligheten til å kjøpe inn flere produkter, pusse opp eller kjøpe inn nytt interiør til salongen. Den skal også gi oss lønn når vi ikke har fulle timelister, blir syk eller får sykt barn, dra på kurs og sist, men ikke minst, det gir oss muligheten til å tjene mer til oss selv over tid slik at vi kan nyte godt av det harde arbeidet vi legger ned.

Så for å forenkle tanken rundt fortjeneste så kan jeg gi følgende eksempel når vi vet at vi trenger minimum kr 500,- timen for å dekke utgiftene som jeg nevnte over.

  • For å få en reell fortjeneste så må vi legge på en fornuftig margin, noen ganger kan det være 25%. Det mest vanlige er 50% margin som tilsvarer kr 500,- økning og gir oss en timespris på kr 1000,-. Noen ganger kan en 60% margin som utgjør kr 1250,- timen være realistisk.

 

Dessverre er det mange i vår bransje som ikke tar ut en fortjeneste på mer enn 25% om ikke mindre og dekker derfor bare inn de faktiske utgiftene. Derfor finner du fortsatt rebalanseringspriser på kr 600-800,- i salonger. Det gir nok lite eller ingen fortjeneste, og jeg er redd for at bruker man mer enn 1 time på behandlingen, så kan man gå med tap.

 

Ta utfordringen!

Dette er veldig generelle tall og varierer jo selvsagt fra bedrift til bedrift, men det er et forsøk på gi deg en generell forståelse av hvorfor ting koster og hvorfor vi må være flinke til å ta betalt. Ikke la lønnen din være det som skal dekke et tap!

Min utfordring til deg er å starte det nye året når julerushet har roet seg, med å gå igjennom dine tall. Se på hvordan utgiftene dine var i 2021. Se på hvordan timeprisen din er. Tar du nok fortjeneste i henhold til behandlingsprisene?

Så vil jeg ønske deg lykke til på den økonomiske oppdagelsesferden, aldri gi opp, vær flink og spør andre om hjelp når du står fast. Vi er en stor bransje med både leverandører, kollegaer og ressurser som er her for deg.

Personvern:    NeglAkademiet benytter Cookies    Les mer om vår bruk av cookies